प्रशासन

–ग्रामपंचायत सांडगेवाडी  गावचे प्रशासन–

सरपंच

सौ. भाग्यश्री राजाराम शिंदे.

उपसरपंच

सौ. अश्विनी शरद वडार.

सदस्य

श्री. शशिकांत शिवाजी सांडगे.

श्री. तानाजी तुकाराम शिंदे.

श्री. राजाराम शेटयाप्पा वडार.

श्री. महादेव संतराम सादीगले.

श्री. एकनाथ शिवाजी गस्ते.

सौ. सुनिता महादेव सुर्यवंशी.

सौ. उषा अशोक दंडवते.

श्री. अमर शिवाजी वडार.

श्री. सुनिल पांडुरंग सुर्यवंशी.

सेवक वर्ग

ग्रामविकास अधिकारी

 श्री. एन. एल. ढोले.

तलाठी

श्री. अबदर.

ग्रा. पं क्लार्क

श्री. सतीश सदाशिव मोरे.

पाणीपुरवठा नोकर

श्री. वैभव दिलीप शिंदे.

सफाई कर्मचारी

सौ. संगिता प्रदिप कांबळे.