धार्मिक सांस्कृतिक

उत्सव–

  • गावचा मुख्य उत्सव लक्ष्मी मातेचा असून तो दरवर्षी साजरा केला जातो.